Bastuträsk Kulturbyggnader

Historia

Bastuträsk första skola och kyrka byggdes 1902 och den var i bruk till 1939 när myndigheterna tog fastigheten i anspråk för att använda den som krigssjukhus och flyktingförläggning. Vid denna tidpunkt flyttades undervisningen till privata fastigheter och kyrkans verksamhet flyttades till det ombyggda gravkapellet i väntan på att en ny kyrka skulle byggas.

Skolverksamheten återupptogs 1940 när krigssjukhuset flyttade sin verksamhet. Skolan var i drift fram till 1954 då den nya skolan invigdes. Vid denna tidpunkt började skolan och kyrksalen användas som förvaringsplats för hemvärnets attiraljer. För att skydda detta materiel försågs fönstren med bastanta luckor fästa med bultar som gick rakt genom fastighetens väggar och alla dörrar försågs med bom och lås.

Huset stod på detta sätt i över 30 år och hela fastigheten förföll kraftigt. I slutet av 1980 talet tog kommunen upp frågan om att riva fastigheten.

Intresseföreningen bildades för att bevara fastigheten som kulturbyggnad och då beslutade kommunen att skänka bort fastigheten i stället för att riva den. Intresseföreningen har lagt ner ett mycket omfattande och gediget arbete på att rusta upp och återskapa denna slitna fastighet. Detta arbete har varit framgångsrikt och skolan är i dag i ett mycket bra skick.

Hela året – Visning enligt överenskommelse – Blandade aktiviteter.
Juli – Hembyggdsdagar – Hantverksutställning, gudstjänst och andra aktiviteter.

Skolan 1905

Altare och hemmiljö