Bastuträsk Samhällsråd

Samhällsrådet är en förening som för några år sedan uppstod sedan den gamla samhällsnämnden avsomnat. Idén handlar om att försöka samla de goda krafter som finns för att göra Bastuträsk och dess bygd till en bra plats att bo och verka på.

Arbetsformen är sådan, att det dels finns en styrelse som har öppna möten varje månad men fristående arbetsgrupper kan ta sig an allehanda projekt.

Medlem är var och en som bor eller verkar inom (ungefär) postnummerområdet 930 61 och utnyttjar möjligheten att delta eller bara ha åsikter. Alla Bastuträskare har rösträtt vid årsstämman som hålls på våren.

Exempel på sådant vi sysslar med: risröjning för att göra samhället trevligare, arrangerande av Midvinterfesten, funktion som remissinstans vid beslut, påtryckningsgrupp för nyetableringar och mot nedläggningar av diverse funktioner och företag, marknadsförare av Bastuträsk, välkomnare av nyinflyttade, allmän behjälplighet när något verkar angeläget för någon…

Kort sagt: det som verkar viktigt, det hjälper vi till med. Om du behöver hjälp att knyta kontakter ifall du vill flytta hit hjälper vi givetvis. Behöver du hjälp med något annat… hör av dig! Kan vi, gör vi!

Och: om många hjälps åt kan man göra förunderligt mycket. Om var och en gör två timmar blir antalet sammanlagda timmar väldigt många!! Ifall många påverkar besluten blir de också lojala mot besluten. Det är demokrati i arbete!!

Välkomna hit! Och välkomna att delta i vårt arbete.

Kontaktperson: Marita Laine
Telefon: 0915 – 10001
Mobil: 073 – 036 27 48