Bastuträsk har ett starkt föreningsliv. Här finns exempelvis Norsjö kommuns äldsta förening

Bastuträsk Kyrkokör

Bastuträsk Kyrkokör grundades 1922. Vi sjunger allt från klassiskt till populära sånger, vid gudstjänster, andakter, musikcaféer och ute i samhället. Ett par gånger under året åker vi ut och sjunger i andra kyrkor, ibland tillsammans med andra körer. Vi träffas varannan … Läs mer

0
Bastuträsk samhällsråd

Stadgar Bastuträsk samhällsråd bildades 2001. Ändamålet enligt stadgarna är följande för samhällsrådet; Verka för långsiktigt goda förutsättningar för boende, företagande, offentlig verksamhet, föreningsliv och annan verksamhet som anses utvecklande för bygden. Utreda ärenden, bearbeta förslag, göra uttalanden och utlåtanden mot … Läs mer

0
Bastuträsk Skoterklubb

Bastuträsk Skoterklubb är en ideell förening med verksamhet som omfattar bland annat arbete med de skoterleder och rastplatser som finns kring orten.Vi finns ju självklart på Facebook: Bastuträsk skoterklubb Köp medlemskort:Swischa 50:- alternativt 200:- för hela familjen (familjemedlemskap) till 070-211 … Läs mer

0
Bastuträsk Skytteförening

Äldsta föreningen i kommunen Bastuträsk skytteförening är Bastuträsks- och Norsjö kommuns äldsta förening. Den bildades år 1901. Skyttet bedrevs då endast på utomhusbanor. Fältskytte och banskytte 6,5. Första skjutbanan uppfördes i Torpet 1902. 1945 blev skjutbanan vid samhället klar. Luftgevärsskyttet … Läs mer

0
Bastuträsk Sportklubb

Bastuträsk sportklubb bildades 1932 en av de äldre föreningarna i Bastuträsk. Idag har vi ishockeyplan två fotbollsplaner ett motionsspår för skidor och löpning samt ett gym centralt i Bastuträsk. Vi har även friluftsfrämjandets stuga Larsbostugan där vi har vissa aktiviteter … Läs mer

0
Folkets Hus Bastuträsk

Välkomna till Folkets Hus Bastuträsk Folkets Hus drivs av en ekonomisk förening. Idag hyr PRO, Korpen och Vuxenskolan för sin verksamhet. Kommunen hyr för SFI. Vi har en A-sal, servering och kök för uthyrning. Välkomna att ringa eller maila för … Läs mer

0
Intresseföreningen Bastuträsk kulturbyggnader

Intresseföreningen Bastuträsk kulturbyggnader bildades 1990 för att kunna bevara fastigheten som kulturbyggnad och då beslöt kommunen att skänka bort fastigheten i stället för att riva den. Intresseföreningen har lagt ner ett omfattande arbete med att rusta upp och återskapa denna … Läs mer

0
PRO Bastuträsk

Föreningen PRO Bastuträsk startade 1957 Friskvård Föreningens nuvarande aktiviteter Boule under tiden oktober – majboulelokalen källare Kronogatan 4 B under tiden juni – september fotbollsplanen. Sittgympa efter överenskommelse. Väva och snickra Föreningen hyr lokaler på Folkets Hus för vävstuga och … Läs mer

0
SJK(Svenska Järnvägsklubben) och Bastuträsk

SJK lokalavdelning med Bastuträsk som bas Äntligen finns det möjligheter till att gemensamt träffa nya och gamla bekanta under det gemensamma intresset tåg och allt som har med tåg att göra. Är du bara nyfiken eller har antingen ett överintresse, … Läs mer

0