Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Bastuträsk bildades den 17 november 1941. I december samma år invigdes skidstugan i Rävelsliden.
1963 blev skidstugan i Larsbo klar. Den är byggd på en torpargrund med anor från 1800-talet tre km från samhället. Byggmästaren Evert Lindqvist skötte arbetet med uppförandet av skidstugan. Invigningen skedde den 24 Februari 1963.

Hösten 1963 igångsattes arbetet med stubbrytning och markberedning i Larsbobacken och man beslöt att bygga en liftanläggning. Den 14 Mars 1964 kunde invigningen ske, 1985 renoverades liftanläggningen. 1963 byggdes ett skidspår med elljus detta renoverades 1983 i samarbete med Korpen.

I mitten av 40-talet blev man delaktig i upprustningen av badplatsen i sjön Stavträsk och drev den till början på 70-talet då Norsjö kommun byggde en ny badplats i sjön Räveln. I dag driver man ett elljusspår och skidanläggningen Larsbo, där man främst åker snowboard. Under sommaren ska möjligheten att bygga en halfpipe utredas.

För ungefär tio år sen började man iordningställa kanotleder från Stavträsk och vidare ut mot Myrträsk, Månsträsk och Långträsk och planer finns att fortsätta ut i Karsbäcken.
Hans Holmlund var under sin verksamma tid den stora drivkraften i föreningen.

Vid frågor ring ordförande Lars Johansson: 070 – 283 83 35