JP Gräv

JP Gräv AB bildades 1986 av Josef Karlsson, Röjnoret och Peter Lundh, Bastuträsk. Idag har JP Gräv två anställda förare, Lars-Gunnar Wiklund och Andreas Hansen.

Innehar sprängkort.
Innehar kompetensbevis för renovering av gamla flottleder.
Innehar behörighet för arbete på väg.

Företaget har två grävmaskiner, en Åkerman H7 C och en Fiat Hitachi EX215.Maskinerna har extra breda mattor, 120 cm per larv, och är därför speciellt lämpliga för blöta myrar. JP Gräv AB arbetar med förekommande mark- och grävarbeten, grävning av trekammarbrunnar, packning av skogsvintervägar över svaga marker, mm.

JP Gräv AB
Josef Karlsson
Röjnoret 15
936 92 BOLIDEN

Telefon: 0915-500 32, 0915-500 10
Mobil: 010-256 56 81, 010-256 56 82