Bastuträsk – språngbrädan till/från kontinenten!

En slogan som visar att Bastuträsk alltid har varit ett järnvägssamhälle. Järnvägen kom för 125 år sedan och Bastuträsk blev ett samhälle. Idag, 2019, bor det 400 personer från 20 länder. Bastuträskborna ansåg i en enkät att de trivs i ett tryggt och säkert samhälle. Barnen går på förskola och skolan har klasserna 1 till 5. Föreningar erbjuder olika former av aktiviteter.

Småföretag inom livsmedel, verkstad, åkerier, hantverk, affär, turism, skogen samt skolan ger de flesta jobb i samhället. Det är nära till Skellefteå och Norsjö med bra bussförbindelser. Ortens namn ”Bastuträsk” har idag en modern tolkning av ”Bastu” som nog finns i de flesta hus i samhället.

Besök oss! Du kan uppleva livet förr i gamla skolan men också vandra längs den vackra naturen längs rullstensåsen som ger oss, tycker vi själva, Sveriges godaste vatten. Pröva den goda smaken i Bastuträsk.

Månadens Bild


Nyheter

Bastuträsk i tiden 1993-2023

Samhällsrådet och ABF vill ha Bastuträskbornas hjälp med berättelser om Bastuträsk under tiden 1993-2023. Berättelserna kan handla om föreningslivet, företag, … Läs mer

0