Årsmöte för samhällsrådet i Bastuträsk

Bastuträsk samhällsråd har haft årsmöte. Det blev ett försenat årsmöte pga de restriktioner som fanns. Nu samlade 25 personer som först fick lyssna på Polisen Eva Öberg Öström som informerade om fördelarna att skapa grannsamverkan. En av deltagarna på mötet berättade om egna upplevelser av hur stölder drabbade honom. Årsmötet beslöt att bygga upp grannsamverkan i samhället.

2020 hade 133 personer löst medlemskortet som kostade 100 kr. Det var en kraftig ökning från 2019. Samhällsrådet driver badplatsen Räveln, fritidsgården, romantiska stigen och hemsidan bastutrask.se . Tillsammans med Norsjö kommun har aktivitetsparken och Pumptjärn invigts under 2021.

Styrelsen fick ansvarsfrihet och ett mindre överskott redovisades av kassören.

Styrelsen Bastuträsk samhällsråd. Foto: Patricia Cowern

Valberedningen hade gjort ett bra arbete och årsmötet beslöt enhälligt att välja följande;  Ordförande Lars Israelsson, May-Brith Hägglund-Westermark, Joakim Nilsson, Olle Druid, Gunnar Westermark, Monica Stoltz, Kassör Kjell Öster och Ingela Caswell. Styrelse består även av Bertil Karlsson, Ali Dawran Nabi Zada och Noi Öberg.

Samhällsrådet kommer att prioritera arbetet med fritidsgården, Pumptjärn, Inflyttning till Bastuträsk, kalendern aktiviteter förr och nu samt romantiska stigen.