Mötesplatsen med café & alltid-öppen väntsal

Här finns Café med hembakat bröd, hantverksshop, konferens med all utrustning, samhällsrum med videoutrustning. Öppen väntsal här sitter du varmt och skönt i väntan på tåget. För mer info besök www.bastujvs.se