Bastuträsk samhällsråd

Verksamhetsberättelse 2020 i pdf

Stadgar

Bastuträsk samhällsråd bildades 2001. Ändamålet enligt stadgarna är följande för samhällsrådet;

  • Verka för långsiktigt goda förutsättningar för boende, företagande, offentlig verksamhet, föreningsliv och annan verksamhet som anses utvecklande för bygden.
  • Utreda ärenden, bearbeta förslag, göra uttalanden och utlåtanden mot olika samhällsaktörer
  • Remissinstans som berör området
  • Fungera som ett nav i områdets nätverk av privatpersoner, näringsidkare, föreningar, offentliga och kyrkliga inrättningar samt andra institutioner
  • Religiöst och partipolitiskt obundet

Styrelsen

2021 har 133 personer betalt medlemsavgiften 100 kr. Kontakt med Samhällsrådet:  E-post:  Bastutraskbilder@gmail.com Hemsidan; www.bastutrask.se

Styrelsen Foto: Oksana Kliuchenko
Bastuträsk samhällsråd styrelse består av bred samling av Bastuträsk befolkning. Lars Israelsson (ordförande), Kjell Öster (kassör), Olle Druid (sekreterare), Ali Dawran Nabi Zada, Bertil Karlsson, Ingela Caswell, May-Brith Hägglund-Westermark, Noi Öberg, Gunnar Westermark, Joakim Nilsson, Kristina Frank

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande: Lars Israelsson 070-3246042
Kassör: Kjell Öster
Sekreterare: OlleDruid

Ledamot:
Joakim Nilsson
Ledamot: Bertil Karlsson  
Ledamot: May-Britt Hägglund-Westermark  

Suppleant: Kristina Frank 
Suppleant: Gunnar Westermark
Suppleant: Ingela Caswell
Suppleant:
 Ali Dawran Nabi Zada 
Suppleant: Noi Öberg

Projekt

Bilden av Bastuträsk- 73 punkter för ett bättre samhälle!
Fritidsgård i Bastuträsk
Inflyttning till Bastuträsk
Badplatsen Räveln
Pumptjärn – fritidsområde
Drakfestivalen
Romantiska stigen

Bastutrask Logo för den goda smaken