Bastuträsk samhällsråd

Stadgar

Bastuträsk samhällsråd bildades 2001. Ändamålet enligt stadgarna är följande för samhällsrådet;

  • Verka för långsiktigt goda förutsättningar för boende, företagande, offentlig verksamhet, föreningsliv och annan verksamhet som anses utvecklande för bygden.
  • Utreda ärenden, bearbeta förslag, göra uttalanden och utlåtanden mot olika samhällsaktörer
  • Remissinstans som berör området
  • Fungera som ett nav i områdets nätverk av privatpersoner, näringsidkare, föreningar, offentliga och kyrkliga inrättningar samt andra institutioner
  • Religiöst och partipolitiskt obundet

Styrelsen

2020 har 102 personer betalt medlemsavgiften 100 kr. Styrelsen består av följande personer;

Samhällsrådet styrelsen

Ordförande: Lars Israelsson, pinsmannen[at]gmail.com
Kassör: Eva Britt Wikström, evabritt.wikstrom[at]outlook.com
Ledamot: Joakim Nilsson
Ledamot: Bertil Karlsson
Ledamot: Maj-Britt Westermark
Suppleant: Gunnar Westermark
Suppleant: Petra Södermark
Suppleant: Ali Dawran Nabi Zada

Projekt

Bilden av Bastuträsk- 63 punkter för ett bättre samhälle!

Fritidsgård i Bastuträsk

Badplatsen Räveln

Pumptjärn – fritidsområde

Drakfestivalen Håll Bastuträsk rent

Bastutrask Logo för den goda smaken