Bastuträsk Skytteförening

Äldsta föreningen i kommunen

Bastuträsk skytteförening är Bastuträsks- och Norsjö kommuns äldsta förening. Den bildades år 1901. Skyttet bedrevs då endast på utomhusbanor. Fältskytte och banskytte 6,5. Första skjutbanan uppfördes i Torpet 1902. 1945 blev skjutbanan vid samhället klar.

Luftgevärsskyttet startade i början på 1970-talet i olika lokaler. 1998 fick föreningen en egen lokal. Då blev det ett enormt uppsving på antalet ungdomsskyttar.

I alla skyttegrenar har Bastuträskskyttarna varit mycket duktiga.
Många segrar och medaljer på regional nivå och SM. T ex SM guld i lag i korthållsfält.

Idag bedrivs luftgevärsskytte för barn och ungdomar oktober-april med träning en gång i veckan.

Styrelsen skytteföreningen

ordförande Antonia Seidel
sekreterare Erland Jonsson
kassör David Karlsson
ledamöter Tore Westermark, Bertil Karlsson, Lars Seidel,
Lars-Gunnar Viklund och Bobby Signarsson.