Bastuträsk Terminalen

Genom att sammanbinda vägtransporter och järnväg på ett effektivt sätt ska Terminalen i Bastuträsk erbjuda industri och skogsnäring rationell och konkurrenskraftig gods- och materialhantering.

Tjänster

  • Lossning och lastning
  • Mellanlagring och förädling
  • Produkt och logistiklösningar
  • Transporttjänster

Ägarstruktur Bastuträsk Terminalen

Norsjö kommun äger anläggningen och hyr ut den till Terminalen i Bastuträsk AB som till lika delar ägs av: Norsjöfrakt AB, Fabriken i Bastuträsk AB, BW Skogsbilarna AB

Läs mer på http://bastutraskterminalen.se