Intresseföreningen Bastuträsk kulturbyggnader

Intresseföreningen Bastuträsk kulturbyggnader bildades 1990 för att kunna bevara fastigheten som kulturbyggnad och då beslöt kommunen att skänka bort fastigheten i stället för att riva den. Intresseföreningen har lagt ner ett omfattande arbete med att rusta upp och återskapa denna slitna fastighet. Detta arbete har varit framgångsrikt.

Här finns nu åter gamla klassrumsmiljöer och kyrksalen är återställd. Här finns också ett beredskapsmuseum, med minnen från beredskapstiden under andra världskriget, och minnen från krigssjukhustiden, från företag och affärer i Bastuträsk, från hemmiljö från 40 talet m.m.

Boka in visning

Från maj till och med augusti hålls Gamla skolan med beredskapsmuseet öppen för visningar enligt överenskommelse. Vi tar emot både grupper och enskilda för visningar efter önskemål.

Gunnar Westermark 070-3318100
Lilly Karlsson          070-5425104
Barbro Westermark  076-1041092

Historik om Kulturbyggnader

Bastuträsk första skola och kyrka byggdes 1902-1903 och den var i bruk till 1939 när myndigheterna tog fastigheten i anspråk för att använda den som krigssjukhus.  Undervisningen flyttades till missionskyrkan och vandrarhemmet.

Kyrkans verksamhet flyttades till det ombyggda gravkapellet i väntan på att en ny kyrka skulle byggas.

Skolverksamheten återupptogs 1940 när krigssjukhuset flyttade sin verksamhet. Skolan var i drift fram till 1954 då den nya skolan invigdes.

 Skolan och kyrksalen användes sedan som militärförråd.

För att skydda detta materiel försågs fönstren med bastanta luckor fästa med bultar, som gick rakt genom fastighetens väggar och alla dörrar försågs med lås och bom. Huset stod på detta sätt i över 30 år och hela fastigheten förföll kraftigt. I slutet av 1980 talet tog kommunen upp frågan om att riva fastigheten. Intresseföreningen Bastuträsk kulturbyggnader bildades 1990 för att kunna bevara fastigheten.

Övriga byggnader på skolgården är Bastun, Bagastugan och ett förråd.
Vattentornet/pumphuset vid järnvägsstationen tillhör också föreningen.

Styrelsen

Första styrelsen: Gunnar Westermark, Sören Westermark, Madelén Wikström,Gabriella Wikström, Gerd Lundström. Suppleanter Kent Wikström, Kjell Larsson, Bertil Karlsson

Styrelsen 2019: Gunnar Westermark, Jenny Lund, Lilly Karlsson, Barbro Westermark,   Bertil Karlsson, Kjell Öster. Suppleater Kent Wikström, May-Brith Hägglund Westermark