Nyheter från biblioteksfilialen i Bastuträsk

  • Från 17 augusti 2021. Öppet tisdagar 08.30-11.30, 17.00-19.00.

Många av dina ärenden kan du även göra hemifrån genom att logga in på Mina sidor på v8bibliotekens hemsida, det gör du genom att använda ditt personnummer och din kod. Har du ingen kod, kontakta oss via telefon eller mejl.

Nytt på biblioteksfilialen i Bastuträsk
Genom regeringens satsning på ”Stärkta bibliotek” finns medel för satsning på biblioteksverksamheten i Norsjö kommun. En del i satsningen är planerad och delvis påbörjad för Bastuträsk bibliotek.

Bibliotekarie Samuel Lindberg arbetar där tisdagar och håller som bäst på med att se över beståndet av böcker och medier, gallra och märka om till ett tydligare och mer användarvänligt system med Klartext. Klartext betyder att böckerna är uppställda och märkta med det ämne boken handlar om istället för som tidigare enligt SAB-systemet, där alla böcker hade en bokstavskombination på ryggen. Förhoppningsvis kommer fler nya böcker och en bättre utformning av biblioteket leda till att både barn och vuxnas läslust ökar och därmed också antalet utlån i biblioteket.

Om du har tankar eller idéer om hur biblioteket kan utvecklas – hör gärna av dig!
Norsjö bibliotek: 0918 -14255
Bastuträsk bibliotek: 070- 314 04 48
biblioteket@norsjo.se