Bastuträsk Kulturbyggnader

Upplev miljöer från svunna tider

Stig in i en vackert renoverad byggnad som har anor från 1902. Här fanns Bastuträsk första skola och kyrka. Byggnaden har också nyttjas som krigssjukhus under åren 1939-1940.

Ett omfattande arbete med att rusta upp och återskapa fastigheten har gett unika gamla klassrumsmiljöer och kyrksalen är återställd. Här finns också ett beredskapsmuseum, med minnen från beredskapstiden under andra världskriget, och minnen från krigssjukhustiden, från företag och affärer i Bastuträsk, från hemmiljö från 40 talet m.m.

Boka in visning

Från maj till och med augusti hålls Gamla skolan med beredskapsmuseet öppen för visningar enligt överenskommelse. Vi tar emot både grupper och enskilda för visningar efter önskemål.

Gunnar Westermark 070-3318100
Lilly Karlsson          070-5425104
Barbro Westermark  076-1041092


Historik om Kulturbyggnader

Intresseföreningen Bastuträsk kulturbyggnader bildades 1990 för att kunna bevara fastigheten som kulturbyggnad och då beslöt kommunen att skänka bort fastigheten i stället för att riva den. Intresseföreningen har lagt ner ett omfattande arbete med att rusta upp och återskapa denna slitna fastighet. Detta arbete har varit framgångsrikt.

Bastuträsk första skola och kyrka byggdes 1902-1903 och den var i bruk till 1939 när myndigheterna tog fastigheten i anspråk för att använda den som krigssjukhus.  Undervisningen flyttades till missionskyrkan och vandrarhemmet.

Kyrkans verksamhet flyttades till det ombyggda gravkapellet i väntan på att en ny kyrka skulle byggas.

Skolverksamheten återupptogs 1940 när krigssjukhuset flyttade sin verksamhet. Skolan var i drift fram till 1954 då den nya skolan invigdes.

 Skolan och kyrksalen användes sedan som militärförråd.

För att skydda detta materiel försågs fönstren med bastanta luckor fästa med bultar, som gick rakt genom fastighetens väggar och alla dörrar försågs med lås och bom. Huset stod på detta sätt i över 30 år och hela fastigheten förföll kraftigt. I slutet av 1980 talet tog kommunen upp frågan om att riva fastigheten. Intresseföreningen Bastuträsk kulturbyggnader bildades 1990 för att kunna bevara fastigheten.

Övriga byggnader på skolgården är Bastun, Bagastugan och ett förråd.
Vattentornet/pumphuset vid järnvägsstationen tillhör också föreningen.