vattentorn pumphus i Bastuträsk

Om Vattentornet i Bastuträsk

Vattentornet stod klart 1911. I samband med bangårdens ombyggnad drog man fram vattenledning till stationsområdet och platsen för vattentornet. Byggnadens nedre botten inrymde ett maskinrum för en tändskulsmotor på 6-8 hk. Till denna var en generator kopplad. Ledningar drogs till vattenpumpens likströmsmotor vid pumptjärn.

På nedre plan fanns också ett badrum med kar och dusch för SJ-personalen. Största utrymmet på övre plan upptogs av en vattenreservoar som rymde 30-35 kbm. Från vattentornet är tryckledningar dragna till ett antal brandposter inom stationsområdet. För lokens vattenförsörjning har man dragit ledningar till två s k vattenhästar.