Bastuträsk Företagareförening

Efter senaste styrelsemöte 7/6–2022 beslutades det att vi på företagarföreningen skulle boka upp en
årskalender. Detta för att tydliggöra för dig som medlem när vi träffas och vilka event som planeras
här framledes. Utöver denna kalender vill vi på företagarföreningen återigen trycka på vikten av
samarbete. Står du som företag inför svåra utmaningar, frågeställningar eller ideér vad vi på
företagarföreningen kan driva så kontakta oss gärna! Vi kan vara ett alternativt bollplank, till en
myndighet eller kommunen.

Årskalendern ser du här nedan:


Torsdagen den 30/6 klockan 17.00 – Företagskväll med middag. Här ska vi se om vi kan
bjuda in en gäst. Förslaget att bjuda in en kille som åker runt och berättar lite om Ingvar Kamprads
stiftelse och hur en del av arvet fördelas för att stärka företag i Norrland.
Vi på företagarföreningen kommer även uppdatera er lite om utfallet av framtidsmässan och övrig
information vi finner er värdefull att känna till.


Måndagen den 22/8 – Not Dragning
Start ca 16.00 – mer information kommer!

Till hösten, förslagsvis från styrelsen V.42 – Studieresa till Northvolt.
(Zandelie undersöker möjligheterna till detta)
Här har ni som medlemmar möjlighet att följa med på en resa, helt kostnadsfritt och få inblick samt
kunskap om ett växande företag och dess strategier, eventuella utmaningar, framtidsvisioner.

Lördagen den 10/12 klockan 17.00 bjuder vi på företagarföreningen in till julbord på
folketshus.

Subventionerat för alla medlemmar och en mindre kuvertavgift för icke medlemmar.

Utöver detta kommer vi att kontakta två till tre lokala företag för intresset av att kunna ta emot
elever för studiebesök under hösten 2022. Detta gäller årskurs 8 och 9. Detta är ett samarbete
mellan näringsliv och skola för att främja kunskapen hos eleverna om olika yrken inför kommande
studie samt karriärsval. När det är förankrat med respektive företag kommer vi gå ut med
information vart vi tänker hänvisa dom.

Vi beslutade även att medverka på kommunens event, Storfesten som kommer att hållas i oktober i
år. Vi har blivit ombedd att dela ut ett pris, förslagsvis till någon av våra medlemmar. Vi har nu lyft
frågan i styrelsen och ska överväga detta.

Vi gick även igenom några punkter av vad vi vill lyfta för feedback till kommunen gällande deras
resultat av näringslivsenkäten, där dom backade i resultat från 2022. Detta på uppmaning av
kommunen. Några punkter vi diskuterade ser du här nedan.
– Bredbandfrågan, har tagit alldeles för lång tid
– Dålig kommunikation, alldeles för lite dialog mellan frukostmötena. Alldeles för lite närvaro
hos företagen
– En brist på servicekänsla, anpassa gärna tider för oss som invånare, inte tvärtom. Meddela i
tid om man ska befinna sig på plats i Bastuträsk eller event skall hållas.
– Skola, förskola, vård under stor kritik.- Vi vill vara med och medverka, samt påverka mer om de som skall lyftas på frukostmöten eller viktiga frågeställningar vi anser kommunen skall arbeta med. Sedan ha återkoppling på detta. Detta kommer att vara en återkommande punkt och dialog vi kommer att föra med kommunen, så har du som medlem någon feedback du gärna vill lyfta till kommunen, vänligen kom in med den till oss så vidareförmedlar vi gärna den kontakten.

Medlemsavgift 500kr och beloppet är 100% avdragsgiltigt!
Kontohavare: BASTUTRÄSK FÖRETAGAREFÖRENING
Bg 795–3227