PRO Bastuträsk

Logo Pro

Föreningen PRO Bastuträsk startade 1957

Friskvård

Föreningens nuvarande aktiviteter Boule under tiden oktober – maj
boulelokalen källare Kronogatan 4 B under tiden juni – september fotbollsplanen. Sittgympa efter överenskommelse.

Väva och snickra

Föreningen hyr lokaler på Folkets Hus för vävstuga och snickerier, där bedriver vi även en del studiecirklar under vinterhalvåret.

Fester

Föreningen brukar ha 2-3 fester per år.

Övrigt

Vi träffas på Värdshuset kl. 15.00 en torsdag i månaden och äter.

Styrelse

Ordförande: Lennart Sjölund 0915-10261, 070-6683568
Kassör: Hans-Olov Eriksson  0915-10087, 070-6073638
Sekreterare: Birgitta Lundmark 0915-10272, 070-2300501

e-post bastutrask[at]pro.se